Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Projekt Daj si vodu z vodovodu v materskej škole

   Do Súkromnej materskej školy Štvorlístok zavítala pani Lidka Gábiková z Trenčianskej nadácie, aby deťom pútavou formou predniesla prednášku o kolobehu vody v prírode a ceste, akou sa pitná voda dostáva k nám do vodovodu. Celé podujatie bolo príťažlivé, plné rozmanitých činností a tak deti udržalo pozorné a zainteresované až do konca.
   Deti sa v úvode oboznámili s Kvapkou a Kvapkom. Vymaľovali si každé svoju kvapku a vymysleli jej meno. Potom sa samé zahrali na kvapky, ktoré putujú svetom ako potôčik, para, oblak a dážď. Snáď najpútavejší bol však pre deti pokus s čistením špinavej vody, ktorý im demonštroval prácu čističky odpadových vôd. Deti sa tak oboznámili, čím všetkým musí voda prejsť, než sa dostane v podobe pitnej vody do našich vodovodných kohútikov.
   O to, ako deti prednášku prijmú, sa zaujímala i pani Viera Gymecká z Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti a pán reportér z týždenníka INFO, ktorý prednášku zdokumentovali ako video nahrávku a článok určený širokej trenčianskej verejnosti.


II. ročník šachového turnaja predškolákov

   V súkromnej materskej škole na Orechovskej ulici v Trenčíne sa uskutočnil už II. ročník šachového turnaja predškolákov. Pôvodným zámerom učiteľky,    ktorá s deťmi šach hrávala, bolo deti výlučne oboznámiť s existenciou a pravidlami šachovej hry. To, že deti šach zaujme natoľko, že ho zahrnú do svojej každodennej činnosti, ba vznikne značný záujem o túto hru aj u rodinných príslušníkov detí, prekvapilo aj učiteľku Evu Balluchovú, ktorá šachový krúžok v materskej škole vedie.
    Turnaja sa zúčastnilo 9 detí vo veku 5 – 7 rokov a pozvaní boli aj víťazi minuloročného I. ročníka – dnešní prváci v ZŠ. Víťazom sa stal predškolák Miško Vyšlan. Nielen preň to bol náročný, ale zároveň skvelý deň, na ktorý sa hneď len tak nezabúda.