Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Materská škola

Názov zariadenia: Materská škola Štvorlístok s.r.o.

Riaditeľka MŠ: Mgr. Jana Masariková

Adresa: Súkromná materská škola ŠTVORLÍSTOK
Orechovská 7/14
911 05 Trenčín

Telefón: +421 948 775 796, 032/65 255 60

E-mail: orechovskaskolka@gmail.com

Bankové spojenie: Fio banka
IBAN: SK59 8330 0000 0029 0241 2855

IČO: 54958865

DIČ: 2121839478

 

Občianske združenie pri materskej škole

Názov združenia: Klub ŠTVORLÍSTOK Trenčín

Predsedkyňa OZ: Ing. Zuzana Valterová

Adresa: Občianske združenie
Klub ŠTVORLÍSTOK Trenčín
Orechovská 7/14
911 05 Trenčín

Telefón: 032/65 255 60

E-mail: klubstvorlistok@gmail.com

Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 4250086618/3100

IČO: 42023351

DIČ: 2022394990